חומרי עזר לחגים: חומרי הוראה לימי ספירת העומר, ל"ג בעומר, יום העצמאות, יום ירושלים, שבועות – משחקים לימודיים, שיעורים מקוונים הכוללים סרטונים, דפי עבודה ומצגות

חומרי עזר לחגים 

לקראת הימים הנוראים בחרנו סרטונים של שיעורים קצרים, כל סרטון מלווה בקובץ שאלות  להדפסה לצפייה מודרכת.

שיעורים מקוונים:

חידוני קהוט:

משחק לימודי – פסוקי מלכויות, זכרונות ושופרות


לימוד על צום גדליה, בעזרת סרטון ושאלות מכוונות, על פי הכתוב בספר מלכים ב פרק כה, וירמיה פרקים מ – מב.

שיעורים מקוונים:

חידוני קהוט:

עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, חלק א

יום הכיפורים, חלק ב

 

משחקים לימודיים:


התייחסות מפורטת לפסוקים המתארים את עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, על פי רש"י וחז"ל.

משחק – סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים

 


למעמיקים:
לימוד ענייני התשובה המעשיים, על פי הרמב"ם.
כל שיעור כולל סרטון המסביר בעמקות את ההלכה ומקורותיה,
ולאחריו שאלות המדריכות ללמידה טובה.

 

סוכות

משחקים לימודיים:

מצגת הלכות סוכה - אמנון פרנקל
מצגת לחזרה וסיכום של הלכות סוכה, על פי הספר "פניני הלכה – סוכות" של הרב אליעזר מלמד.

מהלכות חול המועד – משחקים לימודיים:


נצפה בסרטונים קצרים של הרב יוסף צבי רימון שליט"א, ונתרגל בשאלות את ההלכות העיקריות והמעשיות לארבעת המינים.

שיעור מקוון לחנוכה על תפילת "ועל הניסים", ועל הפיוט "מעוז צור"

שיעורים מקוונים בהלכות חנוכה – לימוד בעזרת סרטונים ושאלות מכוונות:
  חלק א – התפילות והדלקת הנרות
חלק ב – מקום ההדלקה וזמנה
דפי עבודה מותאמים לשיעורים

פורים:

משחקים:

 מצגת – מבנה ההגדה של פסח

מצגת לחזרה וסיכום דיני פסח,

על פי הספר "פניני הלכה – פסח"  

של הרב אליעזר מלמד

המצגת כוללת את הפרקים: חמץ ומצה, השבתת חמץ, בדיקת חמץ, ערב פסח, ההגדה, ליל הסדר. 

 

 

מצגת הלכות סוכה - אמנון פרנקל
.      הלכות חמץ ומצה (38 שאלות)
ב.      הלכות ליל הסדר (54 שאלות)
ג.       חידון פסח השלם (92 שאלות)
קרא עוד – בדף החידונים
למעבר לחידון – לחץ כאן.
לגרסה הקודמת בלא הסרטונים – לחץ כאן
שלושה חידוני קהוט (kahoot) מושקעים מאד, המאפשרים הפעלת מספר רב של תלמידים בלמידה חווייתית של הלכות פסח.
א. הלכות חמץ ומצה (38 שאלות)
ב. הלכות ליל הסדר (54 שאלות)
ג. חידון פסח השלם (92 שאלות)
קרא עוד – בדף החידונים

שיעור אינטראקטיבי: "בעקבות סימני ליל הסדר – בהלכה ובמחשבה"
שילוב בין שיעור יסודי של הרב רימון על ליל הסדר, לבין שאלות הממקדות את התלמיד לעיקרי הדברים. השאלות ניתנות במהלך הסרטון בנקודות זמן מתאימות, והתשובות הנכונות עליהן מאפשרות את המשך הצפייה בשיעור. בסוף הפעילות התלמיד מקבל משוב על מידת הצלחתו בתשובותיו. 
 
 

יום העצמאות – על מה אנו שמחים ומודים לה'

בעקבות שיעורו של הרב יוני לביא, ובעזרת שאלות מנחות למקורות נוספים, אנו לומדים להסתכל במאורעות דורנו בעיניים של אמונה.השאלות מדריכות את הלומד להעמיק את ההתבוננות בדברי חז"ל וגדולי הדורות, ולאורם להבין טוב יותר, ולהודות לה' על הטוב אשר גמלנו בהקמת המדינה.

דפים ללימוד מודרך לקראת יום העצמאות 
מרכיביה של מצוות ירושת הארץ, קידוש ה' שבחזרת ישראל לארצו והקמת המדינה, קביעת ההלל ביום העצמאות. 
הדרגתיות בתהליכי הגאולה, גאולה ותשובה.

משחקים לימודיים:

עולים למקדש – סיור לימודי בהר הבית

 

לקראת מתן תורה – מ"ח קנייני התורה

יש שנהגו ללמוד בימי ספירת העומר את מ"ח קנייני התורה המוזכרים בפרקי אבות ו'.

כל יום למדו והתרכזו בדבר אחד, וביום האחרון היו חוזרים על כל המ"ח דברים.

שלושה משחקים:

 

 
לימוד מצוות תלמוד תורה על פי ספר החינוך מצוות תיט, בעזרת שאלות הממקדות ללמידה והבנה טובה.

 


 
מתאים ללימוד עצמי, לבד או בזוגות, עם הורים או בלעדיהם. הלמידה מתבצעת מול המחשב. הלימוד כולל מידע ושאלות. המחשב נותן משוב מיידי על נכונות התשובות. מתאים לגיל חטיבה ותיכון. 

 


 
לימוד מעמיק של עשרת הדברות בפרשת יתרו, בעיקר על פי פירוש רש"י.


השיעור מבוסס ברובו על סרטונים של המדרשה לידע המקדש והרב מרדכי פרסוף, ברשותם ובאדיבותם הרבה.
השאלות ממקדות ללמידה והבנה טובה של הסרטונים, וגם להרחבה בנושאים נוספים.
השיעור נועד להגברת הידע והמודעות לנושא הר הבית והמקדש, ולהעצמת ההשתוקקות והתפילה לבניין המקדש, במהרה בימינו.
מצגת ארבע רשויות שבת - חמדת ימים

 

מצגת ארבע רשויות שבת – תמונות והסברים

 

מלאכת הוצאה מרשות לרשות – חלק א,