שיעורים מקוונים בפרשת השבוע

 שיעורים מקוונים בפרשת השבוע
המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה.
להתחלת שיעור לחץ על התמונה.
פרשת שבוע – לומדים להבין!
נלמד לעקוב אחר פשוטו של מקרא לאור רבותינו המפרשים, מתוך שאלות המדריכות ללמידה טובה, מעיינת ומעניינת.
בדרך זו נכיר את עיקרי הנושאים בפרשה, ונשתדל להקנות לעצמנו מיומנויות של התבוננות בפשט הפסוקים.
יש לעיין בחומש במהלך הלמידה.