למורים – חומרי עזר ומצגות לחמדת ימים חלק ב

למורים – חומרי עזר ומצגות לחמדת ימים חלק ב

תשובון

מורים הפונים אלינו מקבלים תשובון מפורט, המתייחס לכל השאלות שלאורך הספר.

        ניתן לפנות בטל'  052-7906942
או בטופס יצירת קשר

חומרי עזר

  • הערכה חלופית: 
הצעות ודוגמאות
לקט מקורות לעבודות
דוגמאות למצגות שהכינו תלמידים

צילומי סיטואציות כהערכה חלופית – הערות מעשיות חשובות

 

מצגות הכוללות סרטונים לימודיים:

חומרי העשרה

 

קישורים

שמירת השבת שלי
 

קו פתוח לייעוץ והדרכה למורים 

לאורך שנת הלימודים אנו משתדלים לעמוד בקשר עם המורים המלמדים בספר, וכן משתדלים להענות לכל צורך או בקשה שעולים מן השטח. נשמח לעמוד בקשר ולייעץ בכל שאלה בעניין הספר חמדת ימים.  ניתן לפנות באמצעות הדף ליצירת קשר, או במייל am.frenkel@gmail.com, או בטלפון:  052-7906942

מצגות אינטראקטיביות לסיכום וחזרה על החומר:
מלאכת מבשל
מצגת מלאכת במשל להורדה

מלאכת בורר

מצגת מלאכת בורר להורדה

מלאכות מכבה-מבעיר

מצגת מלאכות מכבה - מבעיר להורדה

מלאכות בונה-סותר

מצגת מלאכות בונה סותר להורדה

הטיפול באוכל – דש, לש, מעבד וצביעה באוכלין

מצגת הטיפול באוכל - דש, לש, מעבד וצביעה באוכלין. להורדה

הטיפול בגוףהטיפול בגוף בשבת

ארבע רשויות שבת בתמונות

מצגות לימודיות
זכור ושמור, מוקצה, כותב ומוחק, חורש, קוצר, דש, בורר, טוחן, גוזז, מלבן,מבעיר, מכה בפטישמצגות בהלכות שבת למורים