חלופות בהערכה בחמדת ימים – מצגות שהכינו תלמידים

חלופות בהערכה בחמדת ימים – מצגות  שהכינו תלמידים

תלמידים רבים אוהבים ליצור מצגת. משימה חביבה זו מביאה לידי ביטוי את יכולתם ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו, תוך שימוש בכלי עיצוב חזותיים המדגישים את המסר: חלוקת המילים, הרקע, הגופנים, ההנפשות, התמונות, הקישורים האינטרנטיים וכדו'.
התוצר הסופי – המצגת, מהווה כלי למידה משמעותי מאד, המעשיר את ההוראה, ממחיש את הנלמד, וממילא מאפשר הבנה טובה יותר.

המצגות שלפנינו נוצרו על ידי תלמידים, בשיתוף פעולה איתנו. עברנו בקפדנות על ההלכות לוודא היטב שחדוות היצירה לא דחקה את הדיוק ההלכתי ואת החשיבה הדידקטית היסודית.

חמדת ימים חלק א:

חמדת ימים חלק ב:

מצגת מלאכת חורש הלכות שבת מצגת הלכות שבת מלאכת קוצר מלאכת דש מצגת בהלכות שבת
מצגת מלאכת בורר הלכות שבת מצגת על מלאכת טוחן
הלכות שבת - מלבן מצגת מלאכת מכה בפטיש