המלצות ומכתבים

המלצות 
 רבנים ואנשי חינוך 

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר:
 החוברת ערוכה בטוב טעם ודעת, דבר דבור על אופניו, בצורה מושכת ומובנת לתלמיד על ידי דוגמאות מחיי היום יום, בנוסף לעיון מעמיק במקורות ההלכתיים והדגשים חינוכיים רבי תועלת. עתה נפתח צוהר, נפתחה דרך טובה לעסוק בהלכה בצורה מוחשית ומושכת. 

הרה"ג יהושע י. נויבירט זצ"ל
מחבר שמירת שבת כהלכתה:
ומה מאד התפלאתי מעבודתכם הגדולה בהיותכם מאהבים את התורה… הדברים מצאו חן בעיני… רואה אני ברכה מרובה בעבודתכם… 

הרה"ג יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון והרב הראשי לישראל
 מחבר הספר "ילקוט יוסף"
…וטוב עשה המחבר ללקט כעמיר גורנה הלכות אקטואליות, בטוב טעם ודעת, וסיכם את עיקר ההלכות הנחוצות, בפרטי הדינים בהמחשה ובשפה ברורה, למען הקל על הלומדים הצעירים להבין את ההלכה על בורייה, והשכיל המחבר להתייחס למנהגי העדות מנהג בני אשכנז בעיקר ע"פ הכרעת המשנה ברורה ושמירת שבת כהלכתה, ומנהג בני ספרד, בעיקר ע"פ מה שנתבאר בספרים ילקוט יוסף, וסידרם בסדר נכון, תפוחי זהב במשכיות כסף, וע"י ספר זה תמלא הארץ דעה את ה' הקטנים עם הגדולים, תלמיד עם מבין, חכם חרשים ונכון, איישר חיליה לאורייתא.

הרב שמעון לוי

המפמ"ר לתושב"ע לשעבר:

ואכן עונג מיוחד היה לי בראותי חוברת זו המיועדת לתלמידים ובה דיני שבת בדרך נעימה, חביבה ומעמיקה, דבר דבור על אופניו, ערוכה בטוב טעם ודעת, ובשיקול דעת פדגוגי בצורה יסודית ועם הפעלות לתלמיד. 

הרב ד"ר יהודה פליקס

ראש מינהל החינוך – מרכז ישיבות בנ"ע

החוברת מומלצת גם לישיבות וגם לאולפנות. היא מהווה כלי מאד נח ללימוד הלכות שבת, ולכן כדאי מאד לעשות בה שימוש, או בכיתה ט – עוד לפני הבגרויות, או בכיתה יא – כיחידת מפמ"ר (מבחן בע"פ). 

ד"ר שייקה שפירא

מחמ"ד מחוז ירושלים לשעבר:

חוברת לימוד זו סוללת דרכים חדשניות בהוראת תושבע"פ… יש להניח כי שיטת לימוד זו תסייע מאוד למורים ובעזרתה ניתן יהיה לשפר את ההישגים בתושב"ע.

צביה לבובי

מדריכה מחוזית לתושב"ע לשעבר

כלת פרס החינוך הדתי שנת תש"ס:

חוברת לימוד דידקטית מאתגרת ואיכותית…
מגוון המשימות והאמצעים הדידקטיים בהם השתמשתם… פונים אל מגוון דרכי הלמידה של תלמידינו ואל רמות העניין השונות שהם מגלים בלימוד ההלכה. 

הרב ברוך ברנס

מדריך לתושב"ע

החומר בספר מוגש בצורה ידידותית ,ממצה ומתאימה לעולמם של הלומדים ,יישר כח וחילכם לאורייתא. 

הרב בן ציון רבי

מדריך לתושב"ע לקויות למידה:

…הייתי מוקסם ומרותק מההגשה הכל כך חכמה 
   וידידותית של הנושאים – נפלא מאוד!
…מצאתי שהעריכה מצויינת גם לתלמידים עם לקויות. 
   כמובן יש צורך בתיווך, אבל צורך זה קיים
   גם לרוב התלמידים…
   אמליץ בכל פה על היחידה הזאת!

 


 
 מכתבים 
 תגובות מן השטח 

רציתי להודות לך על ספרך "חמדת ימים" המהוה כלי עזר אדיר בלימוד הלכות מלאכות השבת…
כדי להצליח להעביר לתלמידים את ההלכות הרבות על פרטיהן השונים, צריך כלים מגוונים. ספרך ממלא חסר זה ועוזר לנו מאד בלמידה.
הספר מפורט, בהיר, מלווה בסיפורים מעשיים, שאלות מעניינות בצירוף ציורים מושכי עין. הוא גם נותן מענה לעדות השונות. התלמידים משתתפים במהלך השיעור וניכר עליהם שהם אוהבים את הספר ובאמצעותו את השבת.
אם הקב"ה הודיע למשה שיש לו מתנה טובה בבית גנזיו ושבת שמה, הרי אנו מודים לך הרב פרנקל על מתנתך לנו – ספרך המצוין.

 (הרב אהרן ברקוביץ, ישיבת בנ"ע רעננה)


השנה אני מלמד בחמדת ימים חלק ב' בכיתה י"א.
ברצוני לברך את הרב אמנון פרנקל על ההנגשה שעשה לבני נוער להלכות שבת, והכל בצורה ברורה, ידידותית ופרקטית.
ספר זה הוא שער משמעותי לכל מי שחפץ להיכנס לעולמה של שבת המלכה. יהי רצון שהקב"ה ישלם לך שכרך, אשריך!! מזכה הרבים.

 (הרב צדוק דמארי, רב ביה"ס התיכון יגאל אלון יהוד)


חשוב לציין שהלימוד ב"חמדת ימים" מוצלח בעיני, מתאים לתמידות מאד, הן ברמת התוכן והן מצד הצורה המאד נעימה והסגנון הקליל והברור. 
בהחלט נוצרה מסגרת יפה המאפשרת לתמידות להקיף את עיקרי הלכות שבת בצורה בהירה ויסודית. יישר כח גדול לרב פרנקל שליט"א.

 (הרב חיים בן גיגי, אולפנת אהבת ישראל בית שמש)


החומר מובנה, ברור ומאיר עיניים. 
התלמידות אוהבות את הלימוד ומתקדמות יפה.

 (נטלי ביטון, אולפנת נתיבות)


רציתי להודות ולשבח את החוברות חמדת ימים העוסקות בהלכות שבת קודש.
החוברות כתובות בשפה ברורה ומעניינת מאוד תוך התיחסות הלכה למעשה למנהגי העדות השונים ובעיקר להלכות האקטואליות שיש בכל שבת ושבת. יישר כוח!

 (הרב יחיאל זרגרי, מנהל התיכון ומורה לתושב"ע אולפנת בהר"ן)


השנה מלמד אני את כיתות ט' הלכות שבת בספר "חמדת ימים" ח"ב.
ברצוני לציין כי הספר מהווה כלי עזר חשוב ביותר לחיבוב הלימוד ולהבהרת הכללים וההלכות באופן מקצועי ביותר.
גם כשלמדנו את הנושא בכיתה וגם כאשר עסקו התלמידים בנושאים השונים בעבודה עצמית הצליחו הם יותר להבין ולסדר את הדברים באופן ראוי.
על מנת להפגישם עם ספרי היסוד ההלכתיים אנו מוסיפים אל הנמצא בספר גם שיעורים שבהם פותחים אנו את הספרים היסודיים כדי להקנות מיומנות למידה בהם.
כמו כן אנו משתדלים להרחיב את היריעה בהבאת ספרי שו"ת שונים להפגישם עם הספרות החשובה הזו.
מכל מקום – כספר בסיס שממנו מתפתח השיח הלימודי – מצליח "חמדת ימים" להיות מנוף להנחלת ההלכות ולהבהרתם דבר דבור על אופניו – באופן משובח ביותר. יישר חיילכם לאוריתא.

 (הרב מאיר טויבר, ראש ישיבת "נתיב מאיר" ירושלים)


אני ממליץ על הספר "חמדת ימים". יש בו לימוד של השתלשלות ההלכה מהמקורות היסודיים הרלוונטיים, דרך השיטות המרכזיות, ועד להלכה הפסוקה, כולל  יישום של החומר הנלמד במקרים ״מהחיים״. הלימוד מוגש בצורה מאוד ידידותית לתלמיד, והתלמידים נהנו מאוד לעבוד בו כעבודת כיתה!

 (הרב אריאל נתיב, ישיבת בנ"ע קרית הרצוג, בני ברק)


למדתי את החוברת עם כיתה שיש בה אחוז גבוה של בנות עם ליקויי למידה שונים ועולות חדשות, וזה היה מוצלח מאד.

(עדינה לובר, אוולינה-תהילה, ירשלים)