חומרי עזר על שנת השמיטה

מצגת שמיטה
מצגת לחזרה וסיכום בנושא השמיטה, על פי הספר של הרב יוסף צבי רימון 
(אשר עבר על כל החומר במצגת, אישר את הדברים ואף שיבח מאוד)
המצגת כוללת את הפרקים: העבודות החקלאיות בשמיטה, המצוות בפירות שביעית, עציצים, קניית פירות וירקות בשמיטה – בעיות הלכתיות ופתרונות, המטבח בשמיטה, שמיטת כספים ונספח – כיצד נטפל בגינה לפני השמיטה.


שיעורים מקוונים
שמונה שיעורים מקוונים המתייחסים לתחומי הידע העיקריים בנושא השמיטה.
מתאים גם ללמידה עצמית.
 
השיעורים מבוססים על סרטונים ומצגות שנערכו בעבודה דידקטית יסודית, וכן שאלות ותשובות המביאות ללומד ידע נוסף ומכוונות אותו להבנה מדויקת. 
ההלכות הן על פי פסקי מכון התורה והארץ, הרב יוסף צבי רימון ופניני הלכה.
 
תודתנו נתונה לרב יוסף צבי רימון שליט"א על הרשות להשתמש בסרטונים, וכן לרב דב סנדמן, ליעל ניסנבוים ולדבורה נחושתן על הרשות להיעזר במצגות. המצגות נערכו על ידינו בהתאמה לשיעורים המקוונים.
שמונה שיעורים מקוונים המתייחסים לתחומי הידע העיקריים בנושא השמיטה.
מתאים גם ללמידה עצמית.
דפי עבודה מותאמים לשיעורים
 
השיעורים מבוססים על סרטונים ומצגות שנערכו בעבודה דידקטית יסודית, וכן שאלות ותשובות המביאות ללומד ידע נוסף ומכוונות אותו להבנה מדויקת. 
ההלכות הן על פי פסקי מכון התורה והארץ, הרב יוסף צבי רימון ופניני הלכה.
 
תודתנו נתונה לרב יוסף צבי רימון שליט"א ולמכון התורה והארץ על הרשות להשתמש בסרטונים, וכן לרב דב סנדמן, ליעל ניסנבוים ומרים נחושתן על הרשות להיעזר במצגות. המצגות נערכו על ידינו בהתאמה לשיעורים המקוונים.