שיעורים מקוונים בהלכות שבת
המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה.
להתחלת שיעור לחץ על התמונה.
השיעורים הבאים מתרכזים בעיקרי היסודות בכל נושא, בצורה של שאלות ותשובות.
השאלות מסייעות למיקוד הלמידה והקשב, בצמוד להקניית המידע על ידי המורה, או בלימוד עצמי מתוך הספר.
המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה.
להתחלת שיעור לחץ על התמונה.
מומלץ למורה ליצור "קישור כיתתי", שיאפשר לו לקבל במרוכז את התוצאות של כל תלמידי הכיתה.  להסבר לחץ כאן.
 
חמדת ימים חלק א:

 


כבוד שבת ועונג שבת

נושאי משנה: ההכנות לשבת, איסור קביעת סעודה בערב שבת, רחצה לכבוד שבת, בגדי שבת.

 


זמני השבת ותוספת שבת

לימוד ההלכות המעשיות של זמני השבת, על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת של הרב מגל עם-שלם, סרטון של הרב רן רשף ושאלות המכוונות את הלומד.


נרות שבת

לימוד ההלכות המעשיות של נרות שבת, בעזרת שני סרטונים של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד.


קידוש

לימוד ההלכות המעשיות של הקידוש בשבת, בעזרת סרטון של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד.

 


סעודות השבת

לימוד הלכות סעודות השבת, על פי הספר חמדת ימים א, ובעזרת סרטון של הרב רן רשף ושאלות המכוונות את הלומד.


לחם משנה

לימוד ההלכות המעשיות של לחם משנה בשבת, על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטון של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד.


הבדלה

לימוד דיני הבדלה ומנהגיה, בעזרת סרטון של הרב רסקין ושאלות המכוונות את הלומד    .

 


דיני שבת שנקבעו על ידי נביאים

לימוד ההלכות שחז"ל למדו מדברי הנביא: "וכבדתו מעשות דרכיך וכו' – 
איסורי "שכר שבת", נתינת מתנה בשבת, מדידה, קריאה בשטרי הדיוטות וכו'


צביון השבת – חמישה שיעורים

לימוד הלכות צביון השבת


מוקצה – טעמי האיסור

לימוד הטעמים של איסור מוקצה, בעזרת מצגת של יעל ניסנבוים – מדריכה ארצית למשנה, ושאלות המכוונות את הלומד.

 

לימוד דיני מוקצה בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.
פתיחה ללימוד מלאכות שבת

לימוד מושגי היסוד הקשורים לכך – המקור לאיסורי המלאכה, אבות ותולדות, הגדרת מלאכת מחשבת וכו'.

 

 

 
 
לימוד ההלכות המעשיות של כותב ומוחק בשבת, על פי הספר "חמדת ימים",
בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

 
לימוד הלכות של משחקים מצויים, המותרים והאסורים בשבת. בעזרת סרטונים של תמונות והסברים הלכתיים, ושאלות המכוונות את הלומד.
חמדת ימים חלק ב:
 

לימוד דיני חורש בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.
לימוד דיני בורר בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני טוחן בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני מבשל בשבת בעזרת מצגת של "חמדת ימים", המבוססת על מצגת קודמת של המורה מרים נחושתן, באדיבותה, וכן שאלות המכוונות ללמידה מדויקת עם הבנה טובה.

לימוד דיני מלבן בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטונים קצרים ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני צובע בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני צידה בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.

 


לימוד דיני שוחט בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטון של  שיעור קצר, ושאלות המכוונות את הלומד.
לימוד דיני ממחק בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.


לימוד דיני מחתך בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטון של  שיעור קצר, ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני מבעיר בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.