משחקים בהלכות שבת

תפילות שבת ולימוד שניים מקרא ואחד תרגום

קידוש וסעודות שבת

קידוש

סעודות שבת – משחק "גילוי תמונה"

הבדלה

דיני שבת שנקבעו על ידי נביאים

דיני שבת שנקבעו על ידי נביאים – משחק "גילוי תמונה"

נרות השבת ותפילות השבת

זמני שבת ונרות שבת

כבוד שבת ועונג שבת

 מלאכות שבת

חלוקת ל"ט מלאכות שבת לפי קבוצות

 11 מלאכות שבת הראשונות שנעשו לצביעת יריעות המשכן

13 מלאכות שבת שנעשו להכנת יריעות המשכן

7 מלאכות שבת שנעשו להכנת כיסויי העורות

 

כבוד שבת, זמני כניסת השבת ויציאתה ונרות השבת

 

כבוד שבת, נרות שבת, תפילות שבת 

  

 


משחק להתאמה של הלכות שבת לפי אבות המלאכה השונים, על בסיס המשחק "דומינו".
יש להיכנס לאתר ולהקליד את מספר המשחק:
א. 3083
ב. 3079
ג. 3086

 


יש להתאים את דברי המוקצה השונים, הכתובים בפתקיות הנעות על חבל, אל סוגי המוקצה המתאימים הכתובים בסיכות.
יש להיכנס לאתר ולהקליד את מספר המשחק:
קוד המשחק – 24797
 

עיונים הלכתיים – משחקים לימודיים:

שפיכת מים על צמחים או על קרקע

השימוש בדוד שמש בשבת

 

 
חידונים בהלכות שבת

אל תפיל את המיליון – הלכות שבת

חידון בפורמט של מצגת PowerPoint. החידון אינו תחרותי. התלמידים בוחרים את התשובה הנכונה מבין ארבע אפשרויות. תשובה נכונה מאפשרת להתקדם לשאלה הבאה. תשובה שגויה מחזירה אותו שנית אל השאלה. אין ניקוד על השאלות. ניתן להשתמש בחידון בכיתה שיש  בה עמדת מחשב מרכזית אחת,  וכמובן גם בחדר מחשבים.

להורדה

החידון מבוסס על ההלכות הכלולות בחמדת ימים חלק א', ומקבילות לחומר הלימודים בהלכות שבת שנלמד בכיתות החטיבה. בחידון 76 שאלות.
תודתי נתונה לתלמידים עקיבא רט ואורי זליס שסייעו בעריכת החידון.

 

 

חידוני קהוט