שנת בר/בת מצוה
 
ראוי לנצל את שנת בר/בת המצווה להתייחסות רחבה למושגים של נועם עול המצוות, התבגרות והתגברות, קבלת אחריות, התחשבות בזולת וכו'. 
כמובן, גם ללימוד על התפילין – הלכותיהם, הכרת דרך הייצור ועוד, במטרה לחבב על התלמידים מצווה חשובה, שרק זה עתה הם זוכים בה.
לימוד הלכות תפילין: 
2. שיעור מקוון – הלכות תפילין – לימוד הלכות תפילין על פי שולחן ערוך סימנים כה – לא.
3. חידון קהוט – מבנה התפילין וייצורן  ביקור ויזואלי במפעלי תפילין, ולימוד על תהליך הייצור ומבנה התפילין.
שילוב בין סרטון על בדיקת תפילין והגהתן, על ידי הסופר והמגיה דוד ירו, לבין שאלות  הממקדות את הלומד לעיקרי הדברים. 
השאלות ניתנות במהלך הסרטון בנקודות זמן מתאימות, והתשובות הנכונות עליהן מאפשרות את המשך הצפייה בשיעור. 
בסוף הפעילות ניתן לקבל משוב על מידת ההצלחה בתשובות. 
 
5. "המרוץ לתפילין"
משחק פעיל של שש תחנות, המתייחס לזוויות שונות של מצוות התפילין. המשחק הצליח יפה גם בשכבה של למעלה ממאה תלמידים. יש להיערך כראוי מבחינת הכנת האביזרים הדרושים והבהרת המשימות לתלמידים הבוגרים המפעילים את התחנות. תודתנו נתונה לרב נהוראי דרין שיזם ופיתח משחק זה, וניסה אותו בהצלחה מרובה, להנאת התלמידים.
  
לקראת בר/בת מצווה: 
6. הצעה להכנת סרטון כיתתי: "בגרות והתגברות".
הסרטון נעשה עם תלמידי כיתות ז. המטרה הייתה להמחיש הבדלים בין התנהגויות בוגרות, להתנהגויות שעדיין אינן כאלו, במטרה להעצים את ההתנהגויות הבוגרות.
הסיטואציות נלקחו מחיי היומיום בכיתתנו. חזקה על כל מחנך שישתמש בהצעה זו כדוגמה, ויתאים את הדברים לכיתתו. 
 
 
7. "קפה דילמה": בגרות
התלמידים מתחלקים לקבוצות קטנות ויושבים סביב שולחנות, שעליהם מפה, פרח וכיבוד קל. על כל שולחן מונחת כרטיסיה ובה דילמה. הקבוצה תבחר את הדרך שבה היא תציג את דעתה (או דעותיה) בפני המורה או בפני המליאה – בכתב או בעל פה, על ידי נציג אחד או מספר נציגים. 
בפרק זמן מוגדר הכרטיסיות עוברות בין הקבוצות השונות. ניתן לקבוע שמחזירים את הכרטיסיות למורה וממנו גם לוקחים. כדאי שמספר הכרטיסיות יהיה מעט גדול ממספר הקבוצות, כדי שלא יהיה מצב שקבוצה זריזה נשארת בלא כרטיסיה. בזמן הדיון המורה מסתובב בין הקבוצות ועוזר להרחבת הדיונים.
הפעילות מזמנת פיתוח יכולות חברתיות ותקשורתיות: הקשבה, סבלנות, התייחסות עניינית מעמיקה לדברי האחר ובניית מיומנויות דיבייט: פרזנטציה, טיעון קצר וענייני, "משחק תפקידים", תרבות דיון.
 
8. משימת כתיבה אישית-טיעונית בקובץ שיתופי
כל אחד מאיתנו צריך להיות מודע לחסרונות שלו, אבל עוד יותר חשוב להיות מודעים ליתרונות שלנו. לכן, בשיתוף עם המורה לעברית, ניתן לבקש לכתוב פיסקה שבה התלמיד יספר על מאורע שבו הוא התנהג באופן בוגר – באחריות, בוויתור, באיפוק, בהתחשבות וכו'. זה בהחלט יכול להיות גם מקרה "קטן" שנתן לו תחושה טובה, אמיתית.
נראה, שכתיבה ציבורית כזו עשויה לתרום להעצמה של התלמידים בעשייה פשוטה של דברים טובים – בבגרות, בלא כיסוי של ציניות.
כמובן, איננו מצפים שיכתבו דברים אישיים מאד, שהרי זה מיועד לקובץ שיתופי, אבל מסתבר שיש די והותר דברים חיוביים משמעותיים שיכולים להגיע לרשות הכלל.
 
הגדרת המשימה לתלמיד:
כתוב פסקה על מקרה אמיתי שארע לך, ובחרת להתנהג בו בבגרות, בשונה מהציפיות שאולי היו מצפים שתנהג.
הרחב בכתיבתך על המקרה ועל השלכותיו. ועל ההרגשה שיצאת ממקרה זה.
  • שמור על מבנה החיבור: פתיחה (פתח בכמה מילים על עצמך). גוף החיבור (תוכן הכתיבה) וסיום (מסקנות, המלצות).
  • וודא שהוספת סימני פיסוק במקומות הנדרשים (פסיק, נקודה, סימן שאלה, מירכאות).
  • כתוב בין 15-12 שורות.