שיעורים מקוונים הלכות תשובה לרמב"ם

הלכות תשובה לרמב"ם פרק ב

לימוד ענייני התשובה המעשיים, על פי הרמב"ם.

כל שיעור כולל סרטון המסביר בעמקות את ההלכה ומקורותיה, ולאחריו שאלות המדריכות ללמידה טובה.