שיעורים מקוונים בהלכות שבת
המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה.
להתחלת שיעור לחץ על התמונה.
השיעורים הבאים מתרכזים בעיקרי היסודות בכל נושא, בצורה של שאלות ותשובות.
השאלות מסייעות למיקוד הלמידה והקשב, בצמוד להקניית המידע על ידי המורה, או בלימוד עצמי מתוך הספר. 
המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה.
להתחלת שיעור לחץ על התמונה.
מומלץ למורה ליצור "קישור כיתתי", שיאפשר לו לקבל במרוכז את התוצאות של כל תלמידי הכיתה.  להסבר לחץ כאן.


כבוד שבת ועונג שבת

נושאי משנה: ההכנות לשבת, איסור קביעת סעודה בערב שבת, רחצה לכבוד שבת, בגדי שבת.

 


זמני השבת

לימוד ההלכות המעשיות של זמני השבת, על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטון של הרב מגל עם-שלם, ושאלות המכוונות את הלומד.


קידוש

לימוד ההלכות המעשיות של הקידוש בשבת, בעזרת סרטון של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד.

 


לחם משנה

לימוד ההלכות המעשיות של לחם משנה בשבת, על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטון של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד.


הבדלה

לימוד דיני הבדלה ומנהגיה, בעזרת סרטון של הרב רן רשף, ושאלות המכוונות את הלומד    .

 


דיני שבת שנקבעו על ידי נביאים

לימוד ההלכות שחז"ל למדו מדברי הנביא: "וכבדתו מעשות דרכיך וכו' – 
איסורי "שכר שבת", נתינת מתנה בשבת, מדידה, קריאה בשטרי הדיוטות וכו'


מוקצה

לימוד הטעמים של איסור מוקצה, בעזרת מצגת של יעל ניסנבוים – מדריכה ארצית למשנה, ושאלות המכוונות את הלומד.

 

לימוד דיני מוקצה בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

פתיחה ללימוד מלאכות שבת

לימוד מושגי היסוד הקשורים לכך – המקור לאיסורי המלאכה, אבות ותולדות, הגדרת מלאכת מחשבת וכו'.


לימוד ההלכות המעשיות של כותב ומוחק בשבת, על פי הספר "חמדת ימים",
בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.  

לימוד דיני חורש בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.
לימוד דיני בורר בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני טוחן בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני מלבן בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטונים קצרים ושאלות המכוונות את הלומד.

לימוד דיני צובע בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.  

לימוד דיני צידה בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.


לימוד דיני שוחט בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת סרטון של  שיעור קצר, ושאלות המכוונות את הלומד.  

לימוד דיני ממחק בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטונים של  שיעורים קצרים, ושאלות המכוונות את הלומד.  


לימוד דיני מחתך בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת שני סרטון של  שיעור קצר, ושאלות המכוונות את הלומד.    

לימוד דיני מבעיר בשבת על פי הספר חמדת ימים, בעזרת מצגת ושאלות המכוונות את הלומד.